Wet Stroom,

  • Amendement voor lagere bijdrage gemeenten in Tweede Kamer.

    Den Haag woensdag 30 september. Tijdens het debat over de wet Stroom heeft ChristenUnie kamerlid Carla Dik-Faber een wijziging in het wetsvoorstel, amendement, ingediend. Daarmee beoogd zij de bijdrage van gemeenten te verlagen van 25% naar 5%.

  • woensdag 30 september Wet Stroom in de Tweede kamer

    Op de agenda van De Tweede Kamer staat woensdag 30 september de behandeling van de Wet Stroom;
    "Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)"