HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

30 gemeenten kwamen vrijdag 17 januari in Veenendaal bijeen om de agenda van het Gemeentelijk Platform Hoogspanning voor het komende jaar te bepalen. Dit is een inititatief van de Gemeente Oostzaan, Zaandam en Veenendaal.

Burgemeester Möhlmann van Oostzaan interviewde bij de opening voorzitter Jaap Schilperoort van ons platform. Na een toelichting hoe het is ontstaan verkende ze de veranderdende rol van het bewonersplatform.

Minister Kamp heeft vorig jaar een regeling gepresenteerd waarmee vier kilometer hoogspanning in Veenendaal kan worden verkabeld. De uitvoering van deze regeling komt bij de gemeente te liggen. Tijdens de dag kwam naar voren dat er nog onduidelijkheid bestaat over de uitvoering van de regeling en de bijdrage van 25% voor de gemeente.  Op deze en andere vragen discusserden  de gemeenten met netbeheerder Tennet. Dit jaar  van Minister Kamp in overleg te treden.

Vanaf 2017 worden bestaande hoogspanningsverbindingen binnen de bebouwde kom door TenneT ondergronds gebracht (verkabelingsprogramma). De gemeenten dienen een kwart van de kosten van deze verkabeling te financieren. Een kilometer verkabeling kost circa € 3,5 miljoen.Voorzitter Jaap Schilperoort " De verkabeling staat op de agenda, ons Platform Hoogspan.nl heeft de politieke partijen gevraagd, in hun verkiezingsprogramma voor de gemeentraadsverkiezigen op te nemen, de financiering mogelijk te maken. " 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)