HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement van Mulder en Vos. Dat amendement schrijft voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)geregeld gaat worden. Praktisch houdt dat in dat de 25% gemeentelijke bijdrage niet in de wet vast ligt en dat de Kamer daarover een apart besluit zal nemen. De gemeenten gaan daarover met het ministerie in overleg.

 

Helaas hebben de amendementen van Dik-Faber en Van Tongeren die voorstelden een lagere gemeentelijke bijdrage van 10% in de wet vast te leggen geen meerderheid gehaald. De komende periode zal de Gemeente Veenendaal en het landelijke Platform zich inzetten om via het AMvB de gemeentelijke bijdrage te verlagen zodat de regeling ook werkelijk tot het ondergronds brengen van hoogspanningskabels zal leiden.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)