HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Netbeheerder Tennet publiceerde 6 november een persbericht waar ze aankondigen een geavanceerd meetsysteem Dynamic Line Rating voor het eerst in Nederland te gaan toepassen op het traject Veenendaal-Driebergen.

*  Dynamic Line Rating voor het eerst toegepast in Nederlands hoogspanningsnet.

*  Real-time meettechniek zorgt voor toename transportcapaciteit van 20 tot 30%.

Sinds september 2015 maakt TenneT voor het eerst gebruik van een real-time meting op de 150kV lijnbinding tussen Driebergen en Veenendaal. Hierdoor kan TenneT in bepaalde situaties meer stroom transporteren en tegelijkertijd de stabiliteit van het elektriciteitsnet waarborgen.

Door de transport van elektriciteit worden de geleiders waar de stroom doorheen loopt verwarmd. Door deze verwarming gaan geleiders doorhangen waardoor er een beperking zit aan de maximum transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding. Het weer kan echter een gunstig effect hebben op de koeling van de geleiders. Bij lage temperatuur, maar vooral door wind, wordt de lijn meer gekoeld waardoor er minder doorhang plaatsvindt. In zo'n geval kan er dus meer stroom getransporteerd worden. Met de Dynamic Line Rating techniek wordt op een directe wijze elke 5 minuten de doorhang en transportcapaciteit van een aantal kritische lijnsegmenten van de hoogspanningslijn bepaald. Op basis van deze meetgegevens kan vervolgens bepaald worden hoeveel extra transport er over desbetreffende verbinding kan plaatsvinden. Deze methode biedt extra capaciteit indien de hoogspanningslijn de limiterende factor is.

De metingen vinden plaats met behulp van meetapparatuur van de firma Ampacímon. Ook voor Joulz, die de installatie van de Ampacímon sensoren succesvol heeft uitgevoerd is dit een primeur. Direct na installatie en in bedrijfname van het circuit zijn de sensoren via mobiele datacommunicatie ruwe meet data gaan versturen. De initiële data-analyseresultaten tonen aan dat ten opzichte van de capaciteit zonder koeling door weersomstandigheden een capaciteitstoename van de lijn van 20 a 30% haalbaar is. 

De Operationele Bedrijfsvoering van TenneT houdt in zijn netveiligheidsberekeningen een dag van tevoren en op de dag zelf  al rekening met weersvoorspellingen. De nieuwe meettechniek wordt daarom in eerste instantie vooral gebruikt om te controleren of deze voorspellingen op de genoemde verbindingen ook  daadwerkelijk kloppen of dat er real-time nog winst behaald kan worden.  Gedurende een aantal maanden worden de real-time netmetingen vergeleken met de in de Operationele Voorbereiding toegepaste techniek. Na een grondige analyse zal TenneT vervolgens beoordelen of er in de toekomst meer gebruik gemaakt kan worden van deze techniek.

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)