HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De rijksverkabelingsregeling, waarbij de twee 150 kV-verbindingen in Veenendaal ondergronds kunnen worden gebracht, zal met een half jaar vertraging worden uitgevoerd.
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer laten weten dat door het verwerpen van de Wet Stroom door de Eerste Kamer de uitvoering een half jaar vertraging opgelopen heeft.

Verkabelingsprogramma

Voorwaarde voor verkabeling (van 150 kV verbindingen) in bebouwd gebied is dat de betreffende gemeente 25% van de kosten draagt.
De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT gaat het programma uitvoeren. Wel is een wetswijziging nodig.
Het Kabinet bereidt deze voor. De wetswijziging regelt dat TenneT de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven.
Het gaat in Nederland totaal om maximaal ca. 135 km.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)