HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Het landelijke Platform Hoogspanning heeft er in een brief aan het nieuwe Kabinet en de nieuwe Tweede Kamer op aangedrongen dat het een besluit neemt over het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in dicht bewoonde gebieden. Dat geldt onder meer in Veenendaal waar wordt ingezet op verkabeling van de 150 kV lijn.

,,We vinden dat we daar actief op in moeten zetten'', zegt wethouder Marco Verloop. Het platform is een netwerk van gemeenten, onder wie Veenendaal, die te maken hebben met vraagstukken rondom hoogspanningsverbindingen. Vorig jaar besloot de Tweede Kamer dat er een brede oplossing moet komen om mensen die dichtbij hoogspanningslijnen wonen te ontlasten. Door de val van het kabinet is er echter nog geen besluit genomen.

De brede oplossing betekent dat 110 en 150 kV lijnen ondergronds worden gebracht. Bron: Veenendaalse Krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)