HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Spanning is van de hoogspanningslijn

De spanning is van de hoogspanningslijn, zou je kunnen zeggen. Niet letterlijk, zoals in Veenendaal gewenst, maar figuurlijk. Het college ziet er niets in nog langer met betrokken partners te overleggen over het ondergronds brengen van de lijn. In navolging ziet een raadsmeerderheid er ook van af om ieder kwartaal over dit agendapunt te moeten praten.

Lees meer: Spanning is van de hoogspanningslijn

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)