HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Hoogspanningslijnkabels Ondergronds

Hoogspanningslijnen veroorzaken elektrische velden en magnetische velden. Afhankelijk van de sterkte van de hoogspanning kunnen deze elektromagnetische velden een negatieve invloed hebben op mens en dier. Laag frequente elektromagnetische straling kan je lichaam binnendringen en kan energie aan lichaamsweefsels toevoegen. Die energie wordt omgezet in warmte.

Oplossing is verkleinen magneetveldzone door verkabeling
Oplossing is verkleinen magneetveldzone door verkabeling

 

Naar de effecten van “leven onder hoogspan” zijn al vele onderzoeken gedaan. Volgens deze onderzoeken is er voor omwonende een verhoogde kans op de ziekte van Alzheimer als ze langer dan 15 jaar zijn blootgesteld aan de elektromagnetische straling. Ook is er (zeker voor kinderen) een verhoogde kans op leukemie. Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) klasseerde het ELF elektromagnetisch veld (+extreem lage frequentie) als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”. Hoogspanningslijnen en transformatorcabines kunnen ook zorgen voor extralaagfrequent geluid. Dit is geluid is niet voor iedereen waarneembaar of storend maar kan (zeker naarmate men ouder wordt als onverdraaglijk worden ervaren. Het extra laag frequent geluid kan indirecte leiden tot slaapstoornissen en stress.

Vanuit de overheid is eerder al besloten dat nieuwe hoogspanninglijnskabels vanwege elektromagnetische straling niet meer dicht in de buurt van woningen mogen komen. Volgens de RIVM richtlijnendient de afstand tussen woning en hoogspanningskabel minimaal 80 meter te zijn. Dit geld echter niet voor bestaande situaties. Het Platform Hoogspan Veenendaal heeft in de periode 2003 tot 2019 op allerlei wijze druk uit te oefenen op kabinet en elektriciteitstransporteur Tennet om vanwege deze verhoogde gezondheidsrisico's de bestaande hoogspanninglijnen zo snel mogelijk ondergronds te laten brengen. Op 17 oktober 2019 heeft de Gemeenteraad van Veenendaal unaniem besloten over te gaan tot verkabeling en middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Netbeheerder Tennet ontving juli 2020 de opdracht en gaat in 2021 starten met de planning. Binnen een paar jaar zouden de kabels dan via horizontale gestuurde boringen onder Veenendaal door moeten lopen.  Op de projectpagina van netbeheerder Tennet via onderstaande link bereikbaar staat de planning. Veenendaal - Verkabeling 150 kV

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)