Gemeenteraad Veenendaal

 • Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

  In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

  Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan.   

 • Gemeenteraad Veenendaal neemt nog geen besluit over verkabeling

  De commissie Openbare Ruimte van Gemeenteraad behandelde dinsdag 9 april het onderzoeksrapport van Tennet.
  Het Platform spreekt in, een verslag hiervan kunt u terugzien (zie onderaan)

  Op drie consultatie vragen werd door fracties antwoorden gegeven.

  1) Wel of niet investeren in verkabeling. 

  2) Ziet de Raad andere mogelijkheden dan financiering met precario inkomsten, die niet definitief zijn omdat er nog een procedure bij de Bestuursrechter loopt. 

  3) ambitie om als eerste Gemeente van deze landelijke regeling verkabeling gebruik te maken, waardoor 80% landelijk wordt gefinancierd gebruik wordt gemaakt. 

  Samengevat; bijna alle fracties vinden Verkabeling Urgent, vinden dat de Gemeente het voorzorgprincipe moet handhaven. Maar omdat er geen meerderheid is van fracties die financieel risico vooraf neemt, omdat de precariorechten inkomsten niet definitief zijn, komt het in april 2019 NIET tot een besluit om over te gaan tot verkabeling.

  Na afloop vragen de leden van het Platform zich af waarom er een consultatie is geweest en niet een voorstel aan de Raad. Dan is er een debat en stemming, en is het voor iedereen duidelijk wat we gaan doen of niet.  

  Wel vraagt de Raad  aan het College van B &W om een memo op te stellen, waarin het College van B & W samenvat wat zij voor mogelijkheden ziet na consultatie met de Raad.  Ook roept een aantal fracties het College van B & W op in de financiële kadernota 2020-2023 te laten zien hoe de Gemeente de financiële dekking ziet.

  In mei wordt bekend of de Gemeente Veenendaal kan beschikken over de precariorechten. Dan zou op 4 juli bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 dit verwerkt kunnen worden. 

  Inspraak Platform Hoogspan en debat Gemeenteraadscommissie 9 april 2019

   Gemeenteraad 9 april 2019