hoogspanning

 • Amendement voor lagere bijdrage gemeenten in Tweede Kamer.

  Den Haag woensdag 30 september. Tijdens het debat over de wet Stroom heeft ChristenUnie kamerlid Carla Dik-Faber een wijziging in het wetsvoorstel, amendement, ingediend. Daarmee beoogd zij de bijdrage van gemeenten te verlagen van 25% naar 5%.

 • Gemeenteraad Veenendaal besluit tot haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsmasten.

  In een marathonvergadering van de Gemeenteraad Veenendaal op maandag 3 juli is een amendement aangenomen op de kadernota voor 2017 tot 2021. Dit houdt in dat er een haalbaarheidsstudie wordt gestart naar het eerder vastgestelde voorkeurstracé voor de verkabeling van de twee 150 KV hoogspanningskabels die op lijn 33 door Veenendaal lopen. 

  Het College van Burgemeester & Wethouders in Veenendaal wordt verzocht deze haalbaarheidsstudie van het voorkeurstracé gereed te hebben op het moment het wetgevingsproces is afgerond. Hierdoor kan direct daarna een aanvraag worden ingediend, en is het mogelijk dat Veenendaal als één van de eerste Gemeenten tot uitvoering kan overgaan.   

 • Plan gepresenteerd voor verkabeling door Tennet

  Het plan van Tennet over de uitvoering is klaar. Wat opvalt is dat een aanzienlijk deel van de verkabeling via de techniek van horizontaal gestuurd boren zal gaan. Dit gaat onder de straat door. Verkabeling kost in Veenendaal maximaal 5,7 miljoen euro.
  Dat is aanzienlijk lager dan de 7 miljoen waar drie jaar geleden en 27 miljoen waar zeven jaar geleden mee werd rekening gehouden. In april 2019 neemt de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit. 

  Al vijftien jaar is Veenendaal samen met het Platform bezig om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen.

  Waarom doen we dat ook alweer:
  - wonen onder die draden kan de gezondheid schaden. Dit werd 2018 nogmaals bevestigd door de Gezondheidsraad.
  - de brandweer mag niet blussen bij gebouwen onder die leidingen. Het gaat om zo'n zevenhonderd woningen en diverse bedrijven
  - hoogspanningsmasten staan inbreidingslocaties in Veenendaal in de weg
  - hoogspanningsmasten zijn in 1955 geplaatst en zijn sterk verouderd en niet onderhouden.
  - de elektrificering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer elektriciteit door de leidingen gaat. 
  De electriciteits snelweg van Dodewaard naar Diemen had vroeger 125 Mega volt Ampere vermogen en dat is gestegen naar 1.000 Mega Volt Ampera. 
  - hoge masten midden door Veenendaal is niet meer van deze tijd. De grootste twintig gemeenten van Nederland hebben dit al jaren niet meer. 

  Het AD publiceerde deze week:

  Veenendaler Michael Melssen houdt zich al jarenlang bezig met de verkabeling namens het bewonersplatform Hoogspanningslijnen Veenendaal. En hij is wat verbaasd door de toon van B en W. ,,Want het is veel geld, maar in het verleden waren de bedragen veel groter.” Hij vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente niet rept over een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. ,,Want die bijdrage van 20 procent geldt voor de niet landelijke overheid, niet alleen de gemeente. Als straks de verkiezingen achter de rug zijn en er nieuwe provinciale staten zijn, kan het geen kwaad om dat nog eens bij de provincie aan te kaarten.” Als de raad akkoord gaat, kan de verkabelingsopdracht ingediend worden bij Tennet. Melssen hoopt dat het snel gaat. ,,Je loopt het risico dat we straks achter aan de rij staan. Je ziet in andere gemeenten zoals in Wageningen dat er al een beslissing is genomen. Veenendaal moet dat nog steeds doen.” Het werk gaat bij groen licht dan nog zo'n vijf jaar duren. Veenendaal zou het benodigde geld uit één keer een potje kunnen halen waarin het de precariobelasting stopt. Dat geld is echter nog steeds inzet van een lopende rechtszaak met Stedin. 

   

 • Realisatie overeenkomst Tennet en Gemeente Veenendaal

  Deze week is de realisatie overeenkomst getekend tussen de Gemeente Veenendaal en netbeheerder Tennet. Hierbij is het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in Veenendaal een feit. Medio 2021 zouden de werkzaamheden moeten starten.  

  Vanwege de bijzonder omstandigheden van deze tijd werden Tennet, Gemeente Veenendaal en Platform Hoogspan via video om een reactie gevraagd. Michael Melssen zei namens het platform: "we zijn blij met het nieuws dat netbeheerder Tennet nu aan de slag kan.
  De champagne gaan bij ons open zodra de eerste boormachine de grond in gaat. Tot die tijd zal het platform hoogspan, de ontwikkelingen met het definitieve plan en ontwerp van de lijn volgen, namens de belanghebbenden de inwoners van Veenendaal.
  Video op Youtube    • wetsvoorstel Energietransitie controversieel verklaard door de Tweede Kamer

  Het wetsvoorstel Energietransitie is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

  Het wetsvoorstel is door het vorige kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Na schriftelijke consultatie en behandeling in januari 2017 in de commissie Economische Zaken zou de Wet in de Tweede Kamer behandeld moeten worden. Echter, na de verkiezingen heeft de Tweede Kamer besloten de Wet niet in stemming te brengen alvorens er een nieuw kabinet is aangetreden.

  De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) kamerstuknummer 34627. Op dit moment zijn er enkele knelpunten die met name zien op de netten, die de vitale infrastructuur vormen en daarmee essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. Voorliggend wetsvoorstel beoogt de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken en belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen. Dit wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (STROOM) dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. 

  Het platform hoopt dat de vertraging minder dan zes maanden is en de Wet nog voor het zomerreces 2017 kan worden aangenomen in de Tweede Kamer.
  De beoogde datum inwerkingtreding van de nieuwe Wet Energietransitie op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

   

   

 • woensdag 30 september Wet Stroom in de Tweede kamer

  Op de agenda van De Tweede Kamer staat woensdag 30 september de behandeling van de Wet Stroom;
  "Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)"