HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Op deze pagina treft u een aantal belangrijke of interessante PDF onderzoeken, rapporten en documenten aan met betrekking tot hoogspanningslijnen. Om de documenten te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Indien u niet beschikt over dit programma kunt u het hier gratis downloaden.

- Raadsvoorstel Gemeente Veenendaal verkabeling september 2019
- Aangepast raadsvoorstel over versmalling zone
- Achtergronden beleid bovengrondse hoogspanningslijnen
- Beleidsadvies VROM 2005
- Bijlage beleidsadvies VROM 2005
- Bio Intiative report complete ELF 2010
- Briefrapport herberekening 2003
- Commentaarnota zienswijze Grift-spoor
- Gemeente rapport Petersburg oostzijde Veenendaal
- Gemeente rapport Petersburg westzijde Veenendaal
- Handreiking berekening breedte specifieke magneetveldzone bovengrondse hoogspanningslijnen
- Hoogspanningskabels
- Hoogspanningslijnen en fijnstof
- Hoogspanningslijnen en kinderleukemie
- Hoogspanningslijnen beleid in de praktijk
- Hoogspanningstoelichting beleidsadvies 2005 VROM
- Magnetische velden hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen
- Magnetischveld 6 meter in plaats van 1 meter TNO 2007
- Meer alzheimersterfte bij hoogspanningslijnen?
- Memo periodieke rapportage hoogspanning
- Movares gereduceerd magnetisch veld
- Nieuwbouw bovengrondse hoogspanningslijnen
- Stedin in staat magneetveldzone te beperken?
- Uitruil beginselen hoogspanningslijnen
- Verhagen Tennet hoogspanning 2011
- Verkennen extreem-laagfrequentie magnetische velden
- Woningen bovengrondse hoogspanningslijnen Nederland

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)