HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Liefst 72 geïnterviewde directeuren van energiebedrijven wereldwijd, waaronder enkele Nederlanders, uiten hun zorgen in een nog te publiceren onderzoek van adviesorganisatie PwC. Zij wijzen op de moeilijkheid om de levering van elektriciteit zowel betaalbaar, betrouwbaar als duurzaam te houden.

Dinsdag vijf november was er in Utrecht een door het ministerie van EZ georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten die met de voorgenomen verkabelingsregelingen te maken hebben. . Voorlichting werd gegeven door het ministerie (over de voorgenomen regeling) en door Tennet (over de technische aspecten).

Eén van de opvallende punten in de toelichting van het ministerie was de mededeling dat het ministerie vooralsnog niet kiest voor een prioriteitenlijst. Het ministerie verwacht dat deze (vooralsnog) niet nodig is maar dat er een natuurlijke spreiding over de geplande 15 jaar van uitvoering (2017-2032) zal komen. Aspecten als voorbereidingstijd voor planuitwerking en het regelen van en sparen voor de financiën (gemeenten moeten 25% bijdragen) zouden dit gaan veroorzaken.  In 2014 zou de verkabelingsregeling het wetgevingstraject moeten doorlopen.  

Tennet heeft een toelichting gegeven over het proces dat nodig is om tot uiteindelijke planuitvoering te komen. Ook heeft Tennet in zijn algemeenheid een toelichting gegeven over de wensen met betrekking tot het verkabelingstracé. Dit leverde nogal wat reacties op. Tennet vraagt namelijk bij een reguliere verkabeling een vrij tracé met een breedte van 40 meter (inclusief werkstrook). Dit tracé zou ook kruisingsvrij moeten zijn van andere ondergrondse infrastructuur. Met name dat laatste is in stedelijk gebied nagenoeg onmogelijk zo was de teneur bij de aanwezige gemeentelijke vertegenwoordigers. Door Tennet is wel gezegd dat maatwerk mogelijk is. Dit biedt enig perspectief. Een niet reguliere verkabeling is een gestuurde boring. Ook deze vraagt in principe een vrij tracé en geen kruisingen met andere leidingen. Een gestuurde boring zou duurder zijn, dan de klassieke methode van ingraven.

Het platform hoogspanning in Veenendaal  gaat ervoor om in 2017 als eerste aan het verkabelingsprogramma te kunnen deelnemern.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)