HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Veenendaal, 27 februari 2014, de Burgemeester van Veenendaal, in zijn rol van voorzitter van de gemeenteraad van Veenendaal, heeft voorafgaande aan de laatste Raadsvergadering de petitie overhandigd gekregen. Bijna vier honderd Veenendalers hebben de petitie ondertekend.

Initiatiefneemster Maud Veraar- Diepeveen is tevreden over het resultaat. Overigens kan de petitie nog steeds getekend worden http://www.petities24.com/veenendaal_ondergronds.

Tijdens deze raadsvergadering 26 februari zou ook een voorstel voor de invoering van precariorechten op energiekabels besproken worden. Hiermee kan de verkabeling, het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen gefinancieerd worden. Een meerderheid van de gemeenteraad besliste bij de behandeling van de agenda om de beslissing hierover uit te stellen tot na de verkiezingen van maart 2014. Wordt vervolgt!

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)