HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In de raadsvergadering van woensdag 21 mei 2014 is het raadsprogramma “De kracht van Veenendaal” besproken. D66, VVD, CDA, SGP en proVeenendaal hebben dit raadsprogramma gepresenteerd.

Daarin is opgenomen"  Op basis van een op te stellen businesscase wordt in deze raadsperiode met politiek en belanghebbenden verder gesproken over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn."
 
Amendement hoogspanningslijnen

Een punt waarop de ChristenUnie voor is geweest, is de onderkabeling van de hoogspanningslijnen. Het raadsprogramma vroeg om het nadere gesprek hierover. Maar dat doen we al jaren, vindt de CU. De ChristenUnie heeft een amendement ingediend om uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar te komen met een financieel plaatje inclusief een stappenplan om de financiën bij elkaar te krijgen. Verder moet hierover verder worden overlegd met provincie en rijk. Dit amendement is aangenomen.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)