HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Veenendaal december 2014 - Huishoudens zijn volgend jaar gemiddeld 25 euro minder kwijt aan hun energierekening. Dit komt doordat netbeheerders volgend jaar minder hoge tarieven voor het transport en de aansluiting van gas en elektriciteit mogen rekenen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt in november bekendgemaakt.

Volgens de toezichthouder kunnen de netbeheerders mede door de lage rente doelmatiger werken en goedkoper aan kapitaal komen. Ze hebben dus minder geld nodig voor hun taken. De ACM verlaagt hun gezamenlijke inkomsten daarom met wel 260 miljoen euro.

Jarenlang zijn consumenten bang gemaakt dat investeringen in het electriciteitsnet leiden tot hogere maandlasten. In Veenendaal is vaker een geluid te horen geweest dat de belasting op kabels leidt tot hogere kosten voor huishoudens. Nu blijkt dat na tien jaar "dimdammen" dat ondanks een investering van 440 miljoen! de kosten zelfs omlaag kunnen omdat de Netbeheerders 260 miljoen JAARLIJKS overhouden. Kortom; als ze uit eigen beweging één half miljard in het Net zouden hebben geïnvesteerd zouden ze de daling alsnog in twee jaar hebben kunnen realiseren en 140 kilometer kunnen verkabelen. Waarom gebeurt dit niet? Omdat het hoogspanningsnet van Tennet is en het regionale net van commerciële bedrijven.

De commerciële bedrijven betalen we al jaren teveel, terwijl de landelijke netbeheerder te weinig heeft om dit in twee jaar uit te voeren en uitsmeert over twaalf jaar. Kortom; de opdeling van het energienet is het zoveelste voorbeeld, dat in markten waar geen marktwerking is, er geen "normale" commerciële en ethische beslissingen genomen worden die in het algemeen belang zijn van belastingbetalers die we ook wel consumenten noemen.
De ACM houdt toezicht op de regionale netbeheerders omdat die geen concurrenten hebben. Om het elektriciteitsnet, uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, in de 21e eeuw van smartmeters en decentrale energieopwekking te krijgen, zou er jaarlijks 260 miljoen in het Net is niet efficiënt om er nog een netwerk naast aan te leggen. De toezichthouder stelt daarom maximale tarieven vast en stimuleert zo netbeheerders hun kabels en leidingen op orde te hebben tegen zo laag mogelijke kosten.

Het platform Hoogspan roept leden van de Tweede Kamer op een amendement in te dienen om deze verlaging twee jaar op te schorten en het bedrag te investeren in het Net in het algemeen en de verkabeling in het bijzonder!

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)