HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In Apeldoorn waar de verkabeling al een feit is is een film gemaakt over wat verkabeling in de praktijk betekent. Vier thema's worden kort in de film aangestipt.

Dat is de aanleiding in de gebiedsontwikkeling, het unieke en de complexiteit in de techniek, de leefbaarheid en ruimte voor een park en de politieke afweging ten aanzien van de lengte van het tracé.  Klik op bijgaande link om de film te bekijken.

Verkabeling in de praktijk. U kunt ook bijgevoegde link in uw browser plakken; https://www.youtube.com/watch?v=1nPFFWwm7gc&feature=youtu.be

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)