HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In de wet stroom stelt de minister voor 25% van de kosten van de verkabeling van hoogspanningsverbindingen naar gemeenten toe te schuiven. Gemeenten zijn echter van mening dat vernieuwing van deze landelijke infrastructuur collectief gefinancierd zou moeten worden.

Het is onredelijk slechts enkele gemeenten te laten opdraaien voor de collectieve kosten van het ondergronds brengen van de verbindingen. Het platform heeft dit standpunt in de consultatie van de wet stroom schriftelijk aan de minister kenbaar gemaakt. De minister is echter niet ontvankelijke voor deze argumenten en lijkt vast te gaan houden aan de 25% gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling. Hierdoor is het ondergronds brengen van de kabels helemaal afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad dit voorjaar. De Gemeente zou dan bijvoorbeeld precariorechten voor kabels moeten gaan heffen, net zoals in vijftig andere gemeenten, om het bedrag zelf te financieren.

De wet ligt in maart ter behandeling voor aan de Tweede Kamer. Het landelijke platform en gemeenten doen alles om de gemeentelijke bijdrage uit het wetsvoorstel te krijgen. We kunnen de steun van iedereen gebruiken. U kunt het initiatief steunen door een bericht achter te laten op deze website of via social media een bericht te sturen: "Ik ben VOOR verkabeling en VOOR een lagere bijdrage van de gemeente"

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)