HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

In 2014 werd een motie van ChristenUnie, voor het heffen van precariorechten op kabels, net voor de lokale verkiezingen niet behandeld door de Gemeenteraad. Nu een jaar later bericht de CU fractie over de stand van zaken.

"CU: Het is al jarenlang mogelijk om bij energiebedrijven (precario)belasting te heffen op onder- en bovengrondse kabels en leidingen. Ruim techtig gemeenten heffen deze belasting en halen jaarlijks totaal 150 miljoen Euro op (bron: CBS 2015). De netwerkbeheerders rekenen dit, zij het deels, door naar al hun gebruikers. Dus ook aan de Veenendaalse inwoners. Zo betalen wij beperkt mee zonder daar voordeel van te hebben. Onze fractie is van mening dat wij deze belasting daarom ook moeten gaan heffen. Dit levert Veenendaal jaarlijks netto ruim 2,2 miljoen Euro op. Onze buurgemeente Renswoude heeft deze belasting inmiddels ingevoerd. Netwerkbeheerder Stedin is daartegen in beroep gegaan. Dat proces kan zo maar 10 jaar duren. Wij willen die rechtsgang niet afwachten. Anders laten wij zo maar over 10 jaar 22 miljoen Euro aan inkomsten liggen. Dat is veel geld dat goed kan worden ingezet voor de Veense burger. "

Reactie van Platform Hoogspan op dit bericht: we constateren dat we geen kans onbenut moeten laten liggen om financiering van de verkabeling mogelijk te maken. Of om structureel de algemene middelen van Veenendaal te vergroten, waardoor een beslissing, om éénmalig een uitgave te doen voor verkabeling,  makkelijker te maken is.

De Stedins van deze wereld maken jaarlijks samen honderden miljoenen winst. Geld dat ze bij dezelfde Veense burger ophalen. Het is hun keuze om de precariorechten door te belasten aan de Veense burger. Van lastenverhoging van enkele "dubbeltjes" per jaar per huishoudens is alleen sprake als de klanten van Stedin dit accepteren. Tot nu hebben we dat al tachtig keer gedaan zonder dat er iemand namens de burger tegenin is gegaan. Zou er een politiek partij bestaan, die namens haar burgers de nieuwe Wet Stroom amendeert, waardoor de tachtig verhogingen waar we NIET van profiteren teruggedraaid worden?  

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)