HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Veenendaal gaat 2 miljoen precariorechten heffen op leidingen van netbeheerders als Stedin. Dit heeft de Gemeenteraad donderdag 19 maart besloten.
Een amendement van Christenunie (CU) gesteund door de SP, Groenlinks en coallitiepartij D66 haalde een ruime meerderheid.

De "race" voor het verkabelen is nog niet gelopen, maar de politiek heeft een duidelijke stap vooruit gezet."

Het volgende hoogtepunt wordt de behandeling van de Wet Stroom in de Tweede Kamer over een aantal weken. Daarin zal worden vastgelegd welk percentage de Gemeente Veenendaal zelf zal moeten bijdragen voor de uitvoering van de verkabeling. In de concept voorstellen is steeds gesproken over 25%. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)