HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Weet u nog dat u een handtekening heeft gezet onder de petitie van Maud Veraar: Veenendaal Ondergronds?! Dinsdag 19 mei is de een open consultatie voor de business case van Tennet. Het is zeer belangrijk om hierbij aanwezig te zijn! De gemeente moet n.a.v. de consultatie gaan beslissen of ze Tennet een vervolgopdracht gaan geven. Ik wil u dan ook met klem uitnodigen om 19.30 u te komen naar de raadzaal in het gemeentehuis van Veenendaal en te laten zien dat er zeker een vervolg moet komen!

 

Onlangs was er een informatie avond van de business case van Tennet (over de twee gekozen tracees), maar helaas zijn er weinig mensen op af gekomen. Een uitnodiging hiervoor stond in de Veenendaalse krant. De gemeente had verwacht dat er 150 mensen zouden komen, maar helaas bleken er maar een handvol mensen te zijn gekomen. Waarschijnlijk zal dit door de gemeente worden uitgelegd dat de Veenendalers de verkabeling mogelijk niet zo belangrijk meer vinden. Dit ter wijl het platform berichten ontvangt van inwoners "dat het tracé toch al rond is" en "we hebben een brief gehad van de Gemeente Veenendaal dat ;de bomen niet gekapt hoeven te worden op de eikenlaan omdat de masten binnenkort weggaan"
Er ligt het gevaar om de hoek dat er weer wordt uitgesteld of erger nog: afgesteld. Ondanks dat het voorkeurstracé bekend is en het Rijk nu 75% financiert ligt er helaas nog steeds geen besluit van de gemeente om dit ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Vooralsnog is de financiering van de overige 25% een groot probleem.

Dus: we moeten nogmaals een signaal geven door met veel mensen aanwezig te zijn tijdens de open consultatie avond. Het kan echt het verschil betekenen voor de gemeente om de volgende stap te zetten.

Zoals het er nu uitziet staat de consultatie van de business case als punt 6 op de agenda (om ca 20.00 uur). Maar het kan zijn dat de agenda wordt bijgesteld als er veel mensen komen voor dit onderwerp. Om 19.30 uur begint de Raadscommissie. We hopen u te zien!

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)