HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Transmissienetbeheerder Tennet schroefde in de eerste helft van 2015 de investeringen in het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet op tot EUR 1,2 mrd, een verhoging van 70% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook omzet en bedrijfsresultaat van de netbeheerder namen toe.

Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en in een groot deel van Duitsland, is in de eerste helft van dit jaar vooral in Duitsland zeer actief geweest met de aanleg van offshore verbindingen voor windenergie. Voor de financiering hiervan werden in mei de eerste groene obligaties uitgegeven, waarmee binnen enkele uren EUR 1 mrd werd opgehaald.

De komende tien jaar verwacht Tennet zo'n EUR 20 mrd aan investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen te doen. Met ruim EUR 1 mrd in de eerste zes maanden zit Tennet dus op een investeringsniveau dat de komende jaren als normaal, of in ieder geval gemiddeld, zal moeten gaan gelden. Wat opvalt is dat de investering in verkabeling van hoogspanningsmasten slecht 440 miljoen is in tien jaar. Dat is circa dan 44 miljoen per jaar, minder dan vijf procent van de totale jaarlijkse investeringen.

Behalve aansluitingen voor offshore wind, waar Tennet zo'n EUR 7 tot 9 mrd voor kwijt denkt te zijn in Duitsland en Nederland samen, investeert Tennet in netuitbreidingen op land en in nieuwe interconnectiecapaciteit. In die laatste categorie staan in ieder geval nieuwe verbindingen gepland tussen Nederland en Duitsland (Doetinchem-Wesel), Nederland en Denemarken (Cobra-kabel) en Duitsland en Noorwegen (Nordlink).

Het bedrijfsresultaat (Ebit) van Tennet in de eerste zes maanden van dit jaar kwam uit op EUR 490 mln, een toename van 33% ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode (EUR 368 mln). De omzet steeg met 22% naar EUR 1.395 mln in de eerste helft van 2015.
bron: energeia

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)