HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Stedin steekt in 2015 naar verwachting EUR 534 mln in onderhoud en versterking van zijn stroom- en gasnetten. Dat is een toename ten opzichte van de voorgaande drie jaar.

 

Sinds 2012 maken de drie grootste netbeheerders in het eerste kwartaal melding van de netinvesteringen die ze in dat kalenderjaar verwachten te doen voor onderhoud, vervanging en uitbreiding. De afgelopen drie jaar lag het investeringsbedrag van Stedin rond de 500 miljoen, maar in 2015 neemt dat dus toe met EUR 34 mln, mede als gevolg van de grootschalige uitrol van digitale meters (Stedin begint daar mee in Rotterdam en Nieuwegein) en verslimming van de netten.

Stedin deelt het totaalbedrag op in twee posten. Er zal EUR 110 mln worden besteed aan regulier onderhoud. Het merendeel, EUR 424 mln, wordt besteed aan wat de netbeheerder definieert als 'grote projecten'. Zo worden er grote verdeelstations gebouwd in Dordrecht, Klaaswaal, Ooltgensplaat en Waddinxveen. In Dordrecht en Zwijndrecht zullen hoogspanningsstations worden gemoderniseerd en uitgebreid. Ook wordt er een verbinding onder de Merwede doorgetrokken.

 

Bron Energeia

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)