HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Op de agenda van De Tweede Kamer staat woensdag 30 september de behandeling van de Wet Stroom;
"Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199)"

 

De vaste kamercommissie voor Economische Zaken was voor de zomer al kritisch over de eigen bijdrage van 25% voor Gemeenten. Het is nu afwachten op een Kamermeerderheid voor het voorstel om deze eigen bijdrage ook daadwerkelijk te verlagen. Voorzitter dr. Schilperoort van het platform Hoogspan;" Anders hebben we straks een landelijke regeling, die nergens lokaal toegepast wordt."

Het platform is daarnaast benieuwd of de norm 0,4 MicroTesla, die sinds 2006 als voorzorgsprincipe geldt, nu wordt vastgelegd in de nieuwe wet. Dit is tijdens de commissievergadering in 2013 toegezegd door de Minister na vragen van fracties uit De Tweede Kamer. Nu wordt er nog overal in Nederland gebouwd rondom hoogspanningsmasten, als de norm wettelijk is vastgelegd, dan dient de aanvrager van de vergunning rekening te houden met de Magneetveldzone van 80 meter aan beide zijden van de masten.

Vanuit Veenendaal gaat een delegatie van belanghebbenden en politiek richting Den Haag om het debat bij te wonen.

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)