HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De brandweer in Veenendaal blust geen grote branden onder een hoogspanningslijn. Dat verklaarde een bewonersplatform gisteravond op een informatiebijeenkomst voor bewoners. De brandweer is bang dat de elektriciteit overslaat. De betreffende buurtbewoners reageerden ontzet op het nieuws.

Wethouder Sanders beloofde na afloop van de bijeenkomst meteen te onderzoeken of de brandweer inderdaad niet blust onder de hoogspanningslijn. Het bewonersplatform gaf bovendien aan dat er onderzoeken zijn waaruit blijkt dat er sterke vermoedens zijn van verhoogde kans op leukemie bij kinderen die onder de lijn wonen. Maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zei dat slechts één kind in de vijftig jaar in Veenendaal leukemie krijgt van de hoogspanning. Energiebedrijf REMU gaf aan het tracé van de lijn niet te willen verleggen, omdat dit een miljoen euro per kilometer kost.

Bron: Reformatorisch dagblad.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)