HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Het onzichtbare precario op ondergrondse leidingen.
Via precariobelasting op ondergrondse leidingen kunnen gemeenten hun kosten deels afwentelen op inwoners van andere gemeenten. Zo betaalt ieder Veenendaals huishouden mee aan de precariobelasting die een derde van de Nederlandse Gemeente al hebben ingevoerd. Uit het Coelo-onderzoek blijkt dat huishoudens in 2015 gemiddeld €20 precariobelasting betaalden. In Veenendaal hebben we dus wel de lasten maar niet de lusten van Ondergrondse Hoogspanningskabels.

De idee dat je lastenverhoging voor de burger door de Gemeente kunt tegenhouden door er simpel tegen te zijn, pakt in de praktijk dus anders uit. Via de onzichtbare route van precario moeten all huishoudens in Veenendaal via een omweg door de Nutsbedrijven alsnog betalen. 

De belasting op ondergrondse leidingen die nutsbedrijven doorrekenen aan klanten kan oplopen tot tientallen euro's per huishouden per jaar. Dat blijkt uit een publicatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo),  dat publiceerde in het vakblad voor economen ESB.

Leidingnetwerk

In 148 gemeenten moeten nutsbedrijven zogeheten precariobelasting betalen voor het leidingnetwerk dat onder de grond van de gemeente ligt. Nog veel meer gemeenten zijn van plan dat te doen, bleek eerder uit een inventarisatie van het Financieel Dagblad. Nutsbedrijven rekenen die kosten door aan huishoudens. (bron: financieel dagblad)

 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)