HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden geeft mogelijk een hoger risico op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen.  Dat concludeert de Gezondheidsraad in een rapport. De raad adviseert daarom om het al langer bestaande voorzorgbeleid te handhaven om niet te dicht te bouwen bij hoogspanningslijnen.  Aangeraden wordt om het beleid wat verder uit te breiden.

Kleiner magnetisch veld met Verkabeling
Oplossing is verkabeling met kleiner magnetisch veld


Echter, het voorzorgsprincipe heeft er niet toe geleid dat Gemeenten minder hebben gebouwd. De bestemmingsplannen voorzien in bouwkavels in de Magneetveldzone. Gemeenten hebben de vergunning tot bouwen daar niet kunnen of willen tegenhouden.
 
De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe, vooral buitenlandse, onderzoeken gedaan. De politiek vroeg de Gezondheidsraad om te kijken
of die nieuwe onderzoeken tot nieuw beleid zouden moeten leiden. Veroorzaken hoogspanningslijnen kanker bij kinderen?
De aanwijzingen die we toen vonden, zijn met het nieuwste onderzoek bevestigd. En ze zijn zelfs iets sterker.

Als je naar grote groepen mensen kijkt, zie je dat er mogelijk een verband is tussen het ziek
worden en het wonen bij een hoogspanningslijn. De raad keek naar drie vormen van kanker bij kinderen: kinderleukemie, hersentumoren en lymfomen. Zowel de invloed van afstand (tot de hoogspanningslijnen) als van magneetveldsterkte (die afhangt van hoeveel stroom erdoorheen gaat) is onder de loep genomen.
Bij kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan hogere magneetveldsterkten (0,3 tot 0,4 mictrotesla of meer) dan andere,
lijkt het risico op 2,5 keer zo hoog
"Meer nog dan de afstand, lijkt de magneetveldsterkte van invloed", zegt Schoten. Elektriciteit wordt steeds vaker onder de
grond aangelegd, maar dat maakt voor magnetische velden niet uit, want die gaan door de grond heen.
"Voor bovengrondse hoogspanningslijnen hebben we al een voorzorgbeleid. Maar als je als overheid consequent wilt zijn,
zou je volgens de Gezondsheidsraad ook moeten kijken hoe je mensen zo veel mogelijk afschermt van magneetvelden van andere bronnen van het elektriciteitsnet zoals transformatorhuisjes.

Bron: NOS nieuws

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)