HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De commissie Openbare Ruimte van Gemeenteraad behandelde dinsdag 9 april het onderzoeksrapport van Tennet.
Het Platform spreekt in, een verslag hiervan kunt u terugzien (zie onderaan)

Op drie consultatie vragen werd door fracties antwoorden gegeven.

1) Wel of niet investeren in verkabeling. 

2) Ziet de Raad andere mogelijkheden dan financiering met precario inkomsten, die niet definitief zijn omdat er nog een procedure bij de Bestuursrechter loopt. 

3) ambitie om als eerste Gemeente van deze landelijke regeling verkabeling gebruik te maken, waardoor 80% landelijk wordt gefinancierd gebruik wordt gemaakt. 

Samengevat; bijna alle fracties vinden Verkabeling Urgent, vinden dat de Gemeente het voorzorgprincipe moet handhaven. Maar omdat er geen meerderheid is van fracties die financieel risico vooraf neemt, omdat de precariorechten inkomsten niet definitief zijn, komt het in april 2019 NIET tot een besluit om over te gaan tot verkabeling.

Na afloop vragen de leden van het Platform zich af waarom er een consultatie is geweest en niet een voorstel aan de Raad. Dan is er een debat en stemming, en is het voor iedereen duidelijk wat we gaan doen of niet.  

Wel vraagt de Raad  aan het College van B &W om een memo op te stellen, waarin het College van B & W samenvat wat zij voor mogelijkheden ziet na consultatie met de Raad.  Ook roept een aantal fracties het College van B & W op in de financiële kadernota 2020-2023 te laten zien hoe de Gemeente de financiële dekking ziet.

In mei wordt bekend of de Gemeente Veenendaal kan beschikken over de precariorechten. Dan zou op 4 juli bij de behandeling van de kadernota 2020-2023 dit verwerkt kunnen worden. 

Inspraak Platform Hoogspan en debat Gemeenteraadscommissie 9 april 2019

 Gemeenteraad 9 april 2019

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)