HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Elektriciteitsnet beheerder Stedin heeft het beroep tegen de precariobelasting verloren van de Gemeente Veenendaal.
Volgens de bestuursrechter heeft de Gemeente Veenendaal juist gehandeld bij de invoering van de precario belasting. 

Veenendaal heft de Precariobelasting al een aantal jaar en hoopt daarmee twaalf miljoen euro te kunnen innen. 
Door deze uitspraak van de Rechtbank beschikt de Gemeente Veenendaal over voldoende middelen om de verkabeling mogelijk te maken. In meer dan tien Gemeenten heeft Stedin de procedure al eerder verloren en is daar niet tegenin beroep gegaan.

Wrange voor de inwoners van Veenendaal is, dat de kosten voor de belasting al zijn verwerkt in de maandelijkse bijdrage aan Stedin via de energienota. Dit terwijl dat ook na positief door de Gemeenteraad van Veenendaal het nog drie jaar duurt voordat de kabels onder de grond liggen. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)