HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 


Veenendaal 31 mei 2019
Het nieuwe Provinciebestuur in Utrecht gaat meebetalen aan de verkabeling in Veenendaal. Dat is te lezen in het Coalitieprogramma 2019-2023. Hierin staat te lezen; 
Wij stellen geld beschikbaar aan 
gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving.

Hiermee komt een positief besluit van de Gemeenteraad dichterbij. 
Op 4 juli vergadert de Gemeenteraad over de financiële kadernota 2019-2023 voor de Gemeente Veenendaal. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)