HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De gemeente Veenendaal is de eerste gemeente die gebruikmaakt van de wet Voortgang Energietransitie om de bovengrondse hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen. Na jarenlange voorbereiding kan deze zogeheten verkabeling in Veenendaal daadwerkelijk plaatsvinden.
De huidige bovengrondse hoogspanningsverbindingen doorkruisen het bewoonde deel van Veenendaal. Binnen de wet Voortgang Energietransitie heeft de minister een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling of verplaatsing. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. Nu de gemeente, de provincie en het Rijk geld beschikbaar stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen, start TenneT, op initiatief van de gemeente, de voorbereidingen voor de uitvoering ervan. De verwachting is dat de kabels begin 2025 ondergronds zijn gebracht.

Wanneer
Najaar 2019 : Informeren van omwonenden en presenteren tracé
2020           :  Voorbereidingen en aanvragen van diverse vergunningen
2021           :  Start werkzaamheden
2024           :  Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en start verwijderen bovengrondse  verbindingen
2025           :  Verwijderen masten en afronden werkzaamheden

Download het projectplan

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)