HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Deze week is de realisatie overeenkomst getekend tussen de Gemeente Veenendaal en netbeheerder Tennet. Hierbij is het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in Veenendaal een feit. Medio 2021 zouden de werkzaamheden moeten starten.  

Vanwege de bijzonder omstandigheden van deze tijd werden Tennet, Gemeente Veenendaal en Platform Hoogspan via video om een reactie gevraagd. Michael Melssen zei namens het platform: "we zijn blij met het nieuws dat netbeheerder Tennet nu aan de slag kan.
De champagne gaan bij ons open zodra de eerste boormachine de grond in gaat. Tot die tijd zal het platform hoogspan, de ontwikkelingen met het definitieve plan en ontwerp van de lijn volgen, namens de belanghebbenden de inwoners van Veenendaal.
Video op Youtube Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)