HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

SP-Kamerlid Arda Gerkens heeft demissionair minister Hans Hoogervorst (EZ) uitleg gevraagd over de zogeheten 'magere netbeheerder'. In deze constructie is het infrabedrijf, verantwoordelijk voor bekabeling en leidingen, niet ondergebracht bij de netbeheerder maar bij het leveringsbedrijf.

Gerkens wil weten of dit in strijd is met de in de Elektriciteitswet verplichte juridische scheiding tussen netbeheer en levering. Aan minister Hoogervorst de vraag hoe deze 'weeffout' hersteld gaat worden. Gerkens stelde de Kamervragen naar aanleiding van een interview van het vakblad Energie Nederland met Jacques de Jong, vertrekkend directeur van de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe). De Jong is van mening dat de magere netbeheerder in de beeldvorming 'onduidelijkheid en belangenverstrengeling binnen het moederbedrijf' suggereert. Dat zou de liberalisering geen goed doen. De Jong vindt daarom dat de wet op dit punt aangepast moet worden.

Bron: ANP. 

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)