HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De hoogspanningslijn door Nieuwegein wordt verlegd naar de Galecopperzoom. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. De stroomkabel gaat ook ondergronds. B en w vinden dat de meest duurzame oplossing.

Het college wil de hoogspanningslijn verplaatsen met het oog op eventuele gezondheidsproblemen als gevolg van straling. De gekozen oplossing is ook de duurste: 10 miljoen euro. Als de elektriciteitsmasten zijn verdwenen kunnen op delen van de vrijkomende grond bovendien huizen worden gebouwd. De opbrengst van de nieuwe huizen moet de verplaatsing bekostigen.

Burgemeester en wethouders hebben een uitgebreide inspraaktoernee gemaakt, voordat zij het besluit namen. Nu er een keuze is gemaakt, gaat het college weer de boer op met het plan. De gemeenteraad zal eind dit jaar een keuze maken. De rijksoverheid heeft richtlijnen gemaakt voor hoogspanningslijnen nabij woonwijken. Voor bestaande bouw gelden andere normen dan voor nieuwe huizen.

Nieuwegein wil de nieuwbouwnormen ook laten gelden voor bestaande bebouwing. Verplaatsen is dan noodzakelijk. De hoogspanningslijn loopt langs Huis de Geer, Galecop en Blokhoeve.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)