HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De discussie over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn was in Veenendaal op een doodlopende weg beland. Té duur en onduidelijk wie dat wil en kan betalen. Maar er is weer hoop voor degenen die het ondergronds brengen van de lijn hartstochtelijk bepleiten.

Het college van Nieuwegein heeft zich namelijk uitgesproken voor het ondergronds brengen, langs de A12, van de h-lijn ter plekke, als alternatief voor de huidige bovengrondse lijn. ,,Er is hoop, er is een lichtend voorbeeld", laten de gezamenlijk optredende platforms h-lijnen weten. Bovendien gaat de provincie Utrecht maandag 3 september een gezamenlijke vergadering van statencommissies houden om inzicht te krijgen wat de voors en tegens zijn van het verzwaren of verplaatsen van hoogspanningslijnen. De provincie heeft nog geen standpunt ingenomen. ,,Of er voor de provincie een rol is weggelegd en hoe deze er dan uit zou moeten zien, willen we op korte termijn gaan bepalen."

Arend van Kampen van het Platform Hoogspanningslijn Veenendaal gaat bij deze bijeenkomst inspreken, maar is somber gestemd. ,,Als ik zie dat er nog niet inhoudelijk wordt gepraat, maar alleen wordt aangehoord, lijkt het me dat de provincie hetzelfde scenario gaat volgen als wat destijds in Veenendaal is gevolgd. Dus doen alsof er interesse is en dan toch de zaak laten voortduren. Ik verwacht er niet veel van. Maar we blijven bezig om het thema op de kaart te houden en in Nieuwegein is er licht in de tunnel. Tot nu toe wilde geen enkele betrokken partij verantwoordelijkheid nemen."

Gedeputeerde Staten is in Nieuwegein op werkbezoek geweest en heeft kennis genomen van het collegebesluit de hoogspanningslijn in de nieuwbouwwijk Blokhoeve te verplaatsen. Eind dit jaar neemt de raad hierover een besluit. Behalve in Veenendaal en Nieuwegein speelt de problematiek van het verzwaren en/of verplaatsen van de hoogspanningslijnen in de provincie onder meer ook in Maarssen. Met regelmaat wordt Provinciale Staten benaderd door organisaties en groepen inwoners.

Dat niet iedereen in Veenendaal stil zit bewijst een brief van de bewonersvereniging Kanaalweg, naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan 'Tussen Grift en Spoor'. Bewoners stellen vast dat de hoogspanningsmasten binnen de horizon van het bestemmingsplan tot 2020 en wellicht 2030 bovengronds blijven. Zij willen niet dat de maximale hoogte van de masten kan worden verhoogd naar 45 meter. ,,Recente strengere wetgeving en normering hebben in vergelijkbare situaties in Ede en Nieuwegein geleid tot ondergrondse oplossingen." Die mogelijkheid ziet de bewonersvereniging ook voor Veenendaal als veilig en gezond alternatief.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)