HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Veenendaal staat niet alleen in de problemen met de hoogspanningslijn, zo bleek maandagavond tijdens een door de Staten van Utrecht georganiseerde hoorzitting. Ook vanuit Maarn, Nieuwegein en Maarssen werd er een dringend beroep gedaan op de provincie om de gemeenten met raad en daad bij te gaan staan.

Wethouder Cees Sanders heeft nog steeds hoop dat er partijen zijn die hen willen bijstaan in de problemen. ,,Ik vraag u om morele steun en niet direct scheppen met geld. Als gemeente komen we bijna niet in contact met Eneco en met de overheid."

Sanders meldde terloops dat momenteel een projectontwikkelaar berekent of het ondergronds brengen van een gedeelte van de lijn in Veenendaal in combinatie met woningbouw rendabel is. Eneco lichtte de statenleden in over magneetveld arme masten en het RIVM meldde een nieuw onderzoek naar dwarrelende stofdeeltjes die bij vochtig weer door de hoogspanning een elektrische lading krijgen.

Het bewonersplatform Veenendaal deed een dringend beroep op de statenleden om de afgegeven bouwvergunning van het CSV aan de Sportlaan in te trekken omdat er gebouwd gaat worden binnen de veiligheidszone. De statenleden gaan op 8 oktober in debat of het beroep van de gemeenten gehonoreerd kan worden.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)