HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Gemeenten in de provincie Utrecht willen graag morele steun en bemiddeling van Provinciale Staten als het gaat om het oplossen van problemen rond hoogspanningslijnen door de steden. Dat vroegen ze maandag aan een commissie uit PS die zich met dit onderwerp bezighoudt.

De Utrechtse Statenleden lieten zich maandagavond uitgebreid voorlichten over de hoogspanningsproblematiek in de provincie. Wethouders van de Heuvelruggemeente, Maarssen, Nieuwegein en Veenendaal riepen de provincie op om een bemiddelende rol te spelen bij de vele problemen rond de hoogspanningslijnen. Maar ook was er de wens om gezamenlijk te gaan optreden richting overheid en Eneco.

De woordvoerders van het RIVM, de GGD en het ministerie van VROM hielden een betoog over de mogelijke gezondheidsproblemen van wonen onder een hoogspanningslijn. Het RIVM laat momenteel de gezondheidsrisico’s van het corona-effect onderzoeken, wat inhoudt dat bij mistig en regenachtig weer het in de lucht dwarrelende fijnstof door de hoogspanning een elektrische lading zou krijgen en zich op de huid of in de longen vastzet.

De Statenleden vergaderen op 8 oktober over de kwestie.

Bron: Reformatorisch Dagblad.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)