HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor sportcomplex ’t Meijerink vernietigd omdat volgens haar onvoldoende onderzocht is of sportactiviteiten onder een hoogspanningslijn uit oogpunt van gezondheid aanvaardbaar is.

Voor zowel het college als de sportvereniging is de uitspraak een teleurstelling omdat de benodigde sportvoorziening hierdoor langer op zich laat wachten.

De gemeente is van mening dat dit op basis van de geldende regelgeving voldoende was onderzocht. Hierbij heeft zij zich onder andere gebaseerd op een brief van de staatssecretaris van het ministerie van VROM. In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat deze brief onvoldoende gegevens biedt voor een beoordeling over de toelaatbaarheid van sportvelden onder een hoogspanningslijn. In deze brief kan volgens haar alleen een normering voor woningen worden afgeleid, maar niet voor sportvelden. De Raad van State sluit een nieuw sportcomplex op de voorgestelde locatie niet uit, maar vindt dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Voor zowel het college als de sportvereniging is de uitspraak een teleurstelling omdat de benodigde sportvoorziening hierdoor langer op zich laat wachten. "Aangezien de Raad van State aangeeft dat de brief van de staatssecretaris onvoldoende is om hierop besluiten te nemen, heeft deze uitspraak ook gevolgen voor andere gemeenten met vergelijkbare situaties. We moeten ons nu beraden hoe we verder gaan", aldus het college. Zij overweegt deze problematiek bij het Ministerie van VROM aan te kaarten.

Bron: Gemeente Zutphen.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)