HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De Utrechtse statenleden hebben maandagavond positief gereageerd op het voorstel van de ChristenUnie om als provincie een verbindende rol te gaan spelen bij de hoogspanningproblemen die her en der in de provincie zijn.

 Statenlid Carla Dik-Faber: ,,De problemen zijn gemeentegrensoverschrijdend en we moeten als provincie de partijen bij elkaar brengen, gaan overleggen en inventariseren welke oplossingen elders gevonden zijn." Dik vond het nog te vroeg om ook over financiële bijdrage te spreken. ,,Laten we beginnen met als bemiddelaar op te treden."

De andere partijen konden zich in het ChristenUnie voorstel vinden maar maakten wel de kanttekening dat de provincie geen probleemeigenaar van de hoogspanningsproblemen mag worden. Gedeputeerde Marjan Dekker zag wel iets in een rol voor de provincie. ,,Ik ga het college positief benaderen met de vraag om de ondersteunende rol op ons te nemen." De delegatie van het platform uit Veenendaal is gematigd positief over de ontwikkelingen. ,,Teveel nadruk op bemiddelen en te weinig over de veiligheid."

Het platform kondigde aan in Veenendaal het voorzorgprincipe te gaan controleren bij een eind dit jaar te starten peuteropvang aan de Grote Pekken. Deze locatie ligt pal onder de draden en peuters krijgen volgens onderzoek het vaakst te maken met leukemie door straling. Ook gaat het platform met het vonnis van de Raad van State over de sporthal nabij de hoogspanning in Zutphen in de hand de bouwaanvraag van het CSV aan de Sportlaan nogmaals tegen het licht houden.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)