HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

De wereldwijde opmars van de bolknak in de jaren dertig van de vorige eeuw werd vanaf deze plek gevoed. Het fabrieksterrein van Ritmeester aan de Vijftien Morgen. Bijna tachtig jaar was Veenendaal onlosmakelijk gelieerd aan de tabaksproductie.

In 2005 ging die productie naar het oosten van Duitsland. Ritmeester wil het terrein verkopen aan een projectontwikkelaar die er woningen wil bouwen.

Maar dat gaat niet door. Want op een hoek van het fabrieksterrein loopt sinds 1956 een hoogspanningslijn, als deel van de koppellijn Nijmegen-Veenendaal. In die tijd heeft Ritmeester met de betrokken energiebedrijven een zakelijk recht overeenkomst gesloten, ten gunste van die energiebedrijven. Nu, na een halve eeuw, wordt Ritmeester geconfronteerd met de beperkingen en risico's die de elektriciteitsvoorzieningen in combinatie met het hoogspanningsbeleid met zich mee zouden kunnen brengen. Bij de rechtbank in Utrecht is geprobeerd de vijftig jaar geleden zakelijk recht overeenkomst alsnog ongedaan te maken. Daarom werd een proces aanhangig gemaakt tegen zowel de gemeente Veenendaal als energiebedrijf Eneco, de staat en de provincie.

Ritmeester betoogde dat het hoogspanningsbeleid onrechtmatig is, dat Ritmeester het eigendom zou hebben van zowel de hoogspanningsmast op haar terrein als de hoogspanningslijn over haar terrein en dat Eneco mast en lijn zou moeten verplaatsen tot minstens een afstand van honderd meter van het fabrieksterrein. Maar de rechtbank heeft alle vorderingen van Ritmeester afgewezen en de tabaksproducent veroordeeld tot betaling van de proceskosten van ruim tweeduizend euro plus rente.

In Veenendaal werd nieuwsgierig uitgekeken naar het vonnis in deze zaak omdat het wellicht consequenties kon hebben voor andere situaties in de gemeente waar in de nabijheid van de hoogspanningslijn plannen zijn. Het college is niet verbaasd over het resultaat van de procesgang, een ander vonnis zou op het gemeentehuis met verbazing zijn ontvangen.

Ritmeester is teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank. Medio volgend jaar verdwijnt ook de administratie van het bedrijf uit Veenendaal. Vanuit Den Bosch worden dan de financiën van de tabaksproducent geregeld. Voor de bouw van woningen op het bedrijfsterrein zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd en daar werkt de gemeente niet aan mee. Het ministerie van VROM adviseert immers het vermijden in nieuwe situaties van woningbouw binnen de magneetveldzone, een jaargemiddelde van het magneetveld hoger dan 0,4 microtesla. En de provincie hanteert het zogeheten voorzorgsprincipe ofwel honderd meter aan weerszijden van de hoogspanningslijn geen nieuwbouw van woningen.

Bron: Veenendaalse krant.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)