HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Het Bewonersplatform Hoogspanningslijnen in Veenendaal is blij met het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Veenendaal. Het college zegt zich in te spannen om de hoogspanningslijn door Veenendaal ondergronds te brengen. Als dat niet kan, moet de lijn verplaats worden.

De gemeente zou een deel van de kosten moeten, maar het meeste geld moet van Rijk, provincie en netbeheerder komen. Het platform maakt zich al jaren zorgen over de gevolgen van de lijn die bovengronds door Veenendaal komt. Uit rapporten in binnen- en buitenland blijkt dat wonen bij dit soort lijnen wellicht niet zonder risico is.

In het college-akkoord staat letterlijk: Het college zet zich in om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen dan wel alternatieven te onderzoeken. Daarbij blijven de huidige kaders uitgangspunt. De financiering moet voor een groot deel van andere partijen – zoals Rijk, provincie en netbeheerder – komen. In de vorm van co-financiering is de gemeente bereid een financiële bijdrage te leveren. Het college actualiseert het businessplan en verkent tevens de ruimtelijke mogelijkheden en financiële effecten van de locaties, die zouden kunnen worden ontwikkeld.

Bron: Midland FM.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)