HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Woensdag 22 mei 2013 heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor verkabeling van lijn 33 in Veenendaal. In de Groen van Prinsterenzaal van de Tweede Kamer waren alle fracties bijeengekomen om naar een toelichting van Minister Henk Kamp te luisteren. Veenendaal heeft een grote afvaardiging gestuurd naar de Tweede Kamer.

Diverse leden van het Platform, maar ook medewerkers van de gemeente Veenendaal en raadslid Tineke Bette waren aanwezig.

Ook Tweede Kamer lid Carla Dik -Faber uit Veenendaal was bij de bijeenkomst aanwezig. Diverse fracties riepen de minister op haast te maken met het ontwerp wetsvoorstel, dat eerst nog door de Tweede - en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Daarna start de aanbestedingsprocedure voor de ondergrondse aanleg. De datum van 1 januari 2017 is toegezegd als startdatum. Volgens de Minister van Economische Zaken, is na het goedkeuring van het wetsvoorstel geen weg terug; dan gaat het door. Bijzonder in het debat was dat ook de gemeente Ede werd genoemd als knelpunt locatie van een middelspanningslijn van 50 Kilovolt, ook daar heeft de minister toegezegd dit mee te nemen in het wetsontwerp.

De rol van de provincie bleef in het debat onderbelicht: "het is niet duidelijk wat de bijdrage wordt van de Provincie Utrecht." aldus woordvoerder Michael Melssen van het platform hoogspan.nl.  De Minister zegde toe de huidige voorzorgsnorm van 0,4 mircotesla in de wet te laten verankeren. Dan mogen gemeenten niet meer, zoals nu nog wel gebeurt, in de magneetveldzone nieuwbouw starten. Het platform hoogspan.nl heeft zich al eerder uitgesproken voor een lagere landelijke norm van 0,2 microtesla. Deze 0,2 komt overeen met de gezondheidsrisico’s zoals benoemd door het RIVM en de Europese Gezondheidsorganisatie.

De volgende stap wordt om samen met netbeheerder Tennet, de gemeente en de provincie te kijken naar de voorbereiding van de verkabeling in Veenendaal. Het platform gaat ervoor om ervoor te zorgen dat Veenendaal bij eerste knelpunten zit die worden uitgevoerd in 2017.

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)