HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Wetsvoorstel Energietransitie naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voortgang energietransitie is na consultatie met de betrokkenen aan de Raad van State aangeboden voor advies. Verwacht wordt dat het Wetsvoorstel met advies medio september aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer. Als ook de Eerste kamer daarna een besluit genomen heeft over deze nieuwe Wet kan de Gemeenteraad van Veenendaal een besluit nemen over de verkabeling.

 

half jaar vertraging verkabeling

De rijksverkabelingsregeling, waarbij de twee 150 kV-verbindingen in Veenendaal ondergronds kunnen worden gebracht, zal met een half jaar vertraging worden uitgevoerd.
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer laten weten dat door het verwerpen van de Wet Stroom door de Eerste Kamer de uitvoering een half jaar vertraging opgelopen heeft.

Verkabelingsprogramma

Voorwaarde voor verkabeling (van 150 kV verbindingen) in bebouwd gebied is dat de betreffende gemeente 25% van de kosten draagt.
De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT gaat het programma uitvoeren. Wel is een wetswijziging nodig.
Het Kabinet bereidt deze voor. De wetswijziging regelt dat TenneT de kosten kan verdisconteren in de transporttarieven.
Het gaat in Nederland totaal om maximaal ca. 135 km.

Real-time meettechniek zorgt voor toename tot 30% transportcapaciteit van lijn 33

Netbeheerder Tennet publiceerde 6 november een persbericht waar ze aankondigen een geavanceerd meetsysteem Dynamic Line Rating voor het eerst in Nederland te gaan toepassen op het traject Veenendaal-Driebergen.

*  Dynamic Line Rating voor het eerst toegepast in Nederlands hoogspanningsnet.

*  Real-time meettechniek zorgt voor toename transportcapaciteit van 20 tot 30%.

Lees meer: Real-time meettechniek zorgt voor toename tot 30% transportcapaciteit van lijn 33

Bijdrage Gemeente Veenendaal omlaag!

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement van Mulder en Vos. Dat amendement schrijft voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)geregeld gaat worden. Praktisch houdt dat in dat de 25% gemeentelijke bijdrage niet in de wet vast ligt en dat de Kamer daarover een apart besluit zal nemen. De gemeenten gaan daarover met het ministerie in overleg.

Lees meer: Bijdrage Gemeente Veenendaal omlaag!

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)