HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Als rechter gelijk heeft, zijn al Tennets hoogspanningsleidingen illegaal

Een hoogspanningsmast is een bouwwerk, maar maken de hoogspanningslijnen die erin worden gehangen daar ook onderdeel van uit? Tennet heeft tot nu toe altijd aangenomen van niet, maar het verzet tegen een bestaande hoogspanningsverbinding in Helmond heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak die stelt dat leidingen en masten samen één bouwwerk vormen. Als dit zo is, dan zijn waarschijnlijk alle bovengrondse hoogspanningsverbindingen van Tennet illegaal.

Lees meer: Als rechter gelijk heeft, zijn al Tennets hoogspanningsleidingen illegaal

Gemeenteraad Veenendaal beslist dinsdag 19 mei

Weet u nog dat u een handtekening heeft gezet onder de petitie van Maud Veraar: Veenendaal Ondergronds?! Dinsdag 19 mei is de een open consultatie voor de business case van Tennet. Het is zeer belangrijk om hierbij aanwezig te zijn! De gemeente moet n.a.v. de consultatie gaan beslissen of ze Tennet een vervolgopdracht gaan geven. Ik wil u dan ook met klem uitnodigen om 19.30 u te komen naar de raadzaal in het gemeentehuis van Veenendaal en te laten zien dat er zeker een vervolg moet komen!

Lees meer: Gemeenteraad Veenendaal beslist dinsdag 19 mei

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)