HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Vrees voor stroom uitval neemt toe

Liefst 72 geïnterviewde directeuren van energiebedrijven wereldwijd, waaronder enkele Nederlanders, uiten hun zorgen in een nog te publiceren onderzoek van adviesorganisatie PwC. Zij wijzen op de moeilijkheid om de levering van elektriciteit zowel betaalbaar, betrouwbaar als duurzaam te houden.

Lees meer: Vrees voor stroom uitval neemt toe

Geen woningen op bolknakplek

De wereldwijde opmars van de bolknak in de jaren dertig van de vorige eeuw werd vanaf deze plek gevoed. Het fabrieksterrein van Ritmeester aan de Vijftien Morgen. Bijna tachtig jaar was Veenendaal onlosmakelijk gelieerd aan de tabaksproductie.

Lees meer: Geen woningen op bolknakplek

Ritmeester verliest geding

Provinciale Staten buigt zich maandag 5 november over een eerder geopperde mogelijkheid dat de provincie een ondersteunende rol gaat spelen voor gemeenten die een hoogspanningslijn boven bewoond gebied hebben en waartegen omwonenden te hoop lopen.

Lees meer: Ritmeester verliest geding

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)