HET BEWONERSPLATFORM
HOOGSPANNINGSLIJNEN
VEENENDAAL

 
 

Nieuws

Grond houthandel gekocht voor CSV

Voor vijf miljoen euro koopt de gemeente Veenendaal het terrein van houthandel Van den Bosch. Op die plek komt de Christelijke Scholengemeenschap. Op het terrein tussen de Sportlaan en het Goeie Spoor was Houthandel Van den Bosch gevestigd. Het terrein was gekocht door een onderdeel van het Veenendaalse bedrijf Boers, met het idee er woningen te bouwen.

Lees meer: Grond houthandel gekocht voor CSV

Huiseigenaren meer kans op schadevergoeding

Dat vloeit voort uit een uitspraak van de Utrechtse rechtbank over de schadeclaim van een inwoner van Odijk. De gemeente Bunnik moet de man bijna 27.000 euro betalen. De Odijker kreeg in 2002 een hoogspanningsleiding vlak langs zijn huis. Hoewel de schadelijkheid van hoogspanningsleidingen wetenschappelijk niet vaststaat, meent de rechtbank dat de discussie hierover alleen al afbreuk doet aan de waarde van het huis.

Lees meer: Huiseigenaren meer kans op schadevergoeding

Verband leukemie en h-lijn

Wetenschappers weten het al enige tijd maar het ministerie van VROM heeft het nog eens bevestigd op een bijeenkomst van de Werkgroep Hoogspanningslijn Veenendaal: statistisch lijkt er verband tussen leukemie bij kinderen en de aanwezigheid van hoogspanningslijnen.

Lees meer: Verband leukemie en h-lijn

Over twee jaar nieuw CSV

Over ruim twee jaar, bij het begin van het schooljaar 2008-2009, kan de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) naar verwachting het nieuwe schoolgebouw aan de Sportlaan in gebruik nemen. Dit voorjaar kan de bouwvergunning worden verstrekt.

Lees meer: Over twee jaar nieuw CSV

Werkgroep voor oplossing hoogspanningslijn

Er komt een werkgroep van alle bij de hoogspanningsproblematiek betrokken instanties. De gemeente heeft de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM, energiemaatschappij Eneco, de provincie Utrecht en het Bewonersplatform Hoogspanningslijn Veenendaal uitgenodigd voor de werkgroep die een oplossing moet bedenken voor de hoogspanningslijn.

Lees meer: Werkgroep voor oplossing hoogspanningslijn

Hoogspan Platform

Wij zijn een groep bewoners in Veenendaal die zich verenigd hebben in dit platform. Onze doelstelling is: "Het laten verdwijnen uit de woonkern van de hoogspanningslijn". Het platform bestaat momenteel uit de volgende leden:

JAAP SCHILPEROORT (voorzitter)
MICHAEL MELSSEN (secretaris /woordvoerder)
INEKE MIEZELMOE (penningmeester)
NICO MIEZELMOE (lid)
SJAAK VAN DE BOVENKAMP (lid)
JAN VAN 'T VEER (lid)
ARIE TERLOUW (lid)
KOOS VAN DER PLAS (lid)
AREND VAN KAMPEN (lid)